Vodenje pomožnih knjig

– pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo,
– evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige