Druga poročila

– poročila Statističnemu uradu Republike Slovenije
– poročila Banki Slovenije
– poročila Pokojninskemu in invalidskemu zavodu RS
– poročila Davčni upravi RS
– poročila AJPES-u
– druga predpisana poročila državnim inštitucijam