Računovodsko svetovanje

– svetovanje pri izdelavi zaključnega računa
– svetovanje pri vodenju poslovnih knjig, notranjem poročanju in organizaciji računovodskega sistema
– svetovanje pri računovodskem in finančnem načrtovanju, analiziranju in nadziranju,
– svetovanje pri izdelavi računovodskih in finančnih aktov