Notranja revizija

– pregled procesov in notranjih kontrol
– pregled skladnosti poslovanja z zakonodajo, davčnimi in drugimi predpisi
– pregled računovodskih izkazov in poročil
– pregled organiziranosti in učinkovitosti računovodske funkcije
– drugi notranje revizijski pregledi