Davčno svetovanje

Priprava mnenj o obdavčitvi z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodkov pravnih oseb, dohodnino in drugimi davki.
Osebna svetovanja na temo obdavčitve fizičnih in pravnih oseb.
Pomoč pri preoblikovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v kapitalsko gospodarsko družbo in prenosih dejavnosti pri zasebnikih.
Pomoč pri prenosu dejavnosti samostojnega podjetnika na drugega podjetnika.
Zastopanje strank v davčno – inšpekcijskih pregledih (kot pooblaščenci ali kot svetovalci).