Davčno svetovanje

Davčno svetovanje
Priprava mnenj o obdavčitvi z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodkov pravnih oseb, dohodnino in drugimi davki.
Osebna svetovanja na temo obdavčitve fizičnih in pravnih oseb.
Pomoč pri preoblikovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v kapitalsko gospodarsko družbo in prenosih dejavnosti pri zasebnikih.
Pomoč pri prenosu dejavnosti samostojnega podjetnika na drugega podjetnika.
Zastopanje strank v davčno – inšpekcijskih pregledih (kot pooblaščenci ali kot svetovalci).

Računovodsko svetovanje
– svetovanje pri izdelavi zaključnega računa
– svetovanje pri vodenju poslovnih knjig, notranjem poročanju in organizaciji računovodskega sistema
– svetovanje pri računovodskem in finančnem načrtovanju, analiziranju in nadziranju,
– svetovanje pri izdelavi računovodskih in finančnih aktov

Notranja revizija
– pregled procesov in notranjih kontrol
– pregled skladnosti poslovanja z zakonodajo, davčnimi in drugimi predpisi
– pregled računovodskih izkazov in poročil
– pregled organiziranosti in učinkovitosti računovodske funkcije
– drugi notranje revizijski pregledi