Vizija in poslanstvo

Vizija
S kvalitetnimi storitvami postati zanesljiva družba, ki bo uspešno obvladovala izzive sedanjosti in prihodnosti.

Poslanstvo
S kakovostjo storitev in konkurenčnimi cenami oblikovati trdne vezi s sedanjimi in potencialnimi kupci.