Plače

– obračun plače za zaposlene, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb
– prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev
– pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi
– priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov
– izdelava potrebnih obrazcev za izplačilo dohodkov za prejemnika in za davčno upravo
– izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače
– izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
– poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje